Nordic58_logo
FAQ
Frågor, Funderingar och Svar

Vitastiq är en elektronisk apparat som bygger på elektroakupunkturmetodik (EAV). Baserat på erfarenheterna från EAV-experterna, inklusive dr. Voll, sågs det att det elektriska motståndet inom akupunkturpunkterna ändras om någon obalans föreligger i kroppen. Denna metod är välkänd och den har använts sedan 1950-talet.

Vitastiq är inte en medicinsk enhet. Vår produkt mäter el motståndet av en akupunkturpunkt i förhållande till referenspunkten (referenspunkten bestäms vid kalibrering). Således kontrollerar apparaten inte direkt koncentrationen av det särskilda vitaminet eller mineralet. Det informerar användaren om deras nuvarande kroppstillstånd och det spårar den allmänna vitamin / mineralutvecklingen.

Vitastiq visar kvalitativ information utan att definiera kvantitativa värden; Vi tycker att det är bra att spåra den allmänna trenden i vitamin- eller mineralstatus och att agera i enlighet därmed.

Tänk på att Vitastiq inte kan förebygga, behandla eller bota några medicinska problem, den kan inte heller diagnostisera medicinska tillstånd. Det är en fitens gadget som hjälper till att spåra användarnas dagliga livsstil och träningsaktiviteter. Genom att spåra framstegen regelbundet kan Vitastiq vara en bra följeslagare för din hälsosamma livsstil.

Användare bör se avläsningarna enbart som en indikator på deras allmänna vitaminutveckling. Vitastiq behöver användas några gånger i veckan i flera veckor för att få några medelvärden som indikerar den allmänna vitaminutvecklingen baserad på EAV-metoden. Officiellt är exaktheten hos de traditionella EAV-enheterna på cirka 80%.

EAV-metoden är baserad på teorin om akupunkturenergi meridianer och Dr. Reinhard Voll elektroakupunkturforskning (EAV eller MSA).

Vitastiq är en elektronisk apparat som bygger på elektroakupunkturmetodik (EAV). Baserat på erfarenheterna från EAV-experterna, inklusive dr. Voll, sågs det att det elektriska motståndet inom akupunkturpunkterna ändras om någon obalans föreligger i kroppen. Denna metod är välkänd och den har använts sedan 1950-talet.

Officiellt är exaktheten hos de traditionella EAV-enheterna på cirka 80%.

Till exempel använder läkare i olika länder (Storbritannien, Tyskland, Ryssland, etc.) det i deras integrativa medicinska praktiker. Användningen av EAV är tillåten i hela Europa, men vi är inte bekanta med hur varje land har reglerat det.

Läkare i integrativa medicinska praktiker använder den för att kontrollera statusen på organ i kroppen och vitaminbrister. Men kom ihåg att Vitastiq inte är en medicinsk eller diagnostisk apparat. Det är en vitamin tracker / livsstil gadget och det har marknadsförts endast som ett verktyg för att hjälpa användarna behålla sin lämpliga livsstil.

Nej, det spelar ingen roll. Du kan ta vitaminavläsningarna antingen på höger eller vänster hand.

Det finns näringstips inom appen som anger vilka livsmedel som innehåller särskilda vitaminer och mineraler. Efter en mätning hittar du denna information för varje näringsämne som visar höga eller låga nivåer. Dessutom, om värdena är höga, bör användaren med kontinuerligt höga avläsningar för vissa vitaminer eller mineraler förmodligen söka medicinsk rådgivning.

Vitastiq använder standardvollskalan från 0 till 100, den samma som ligger till grund för traditionella EAV-enheter.

För att spåra näringstendensen använder Vitastiq det elektriska motståndet hos en akupunkturpunkt i förhållande till referenspunkten. Referenspunkten, som bestäms vid kalibrering, förblir huvudvägledningen när du flyttar till andra mätpunkter.

Varje person har sin egen hud typ. Därför är kalibreringen nödvändig. Under kalibreringssteget bestäms ditt hudmotstånd. Om du inte kalibrerar ordentligt eller inte använder samma tryck på andra punkter kommer dina avläsningar att vara inkonsekventa.

Nej. Det är helt smärtfritt och inte invasiv.

Vitastiq tillhandahåller kvalitativ information med 4 nivåer: låg, mild, bra och hög. Din översikt kommer att innehålla några användbara anteckningar om specifika vitaminer och mineraler.

Det är vanligt att resultaten varierar från en mätning till en annan i början, eftersom du förmodligen inte har någon tidigare erfarenhet.

Det är av ytterst viktigt att hitta referenspunkten korrekt, eftersom resultaten beror på den. Det är även viktigt att du håller Vitastiq-pennan rätt, hur hårt du trycker på en punkt, och slutligen hudfuktigheten. Var god gå igenom videohandledningarna, i app-handledning och snabbstartguide.

Handen som håller Vitastiq-pennan bör inte vara i kontakt med någon annan del av kroppen. Annars kommer avläsningarna att vara felaktiga. Rör inte vid nagelroten eftersom detta kan påverka precisionen i resultaten också.

Hitta den korrekta platsen 1–2 mm inom området för punkten som visas på skärmen. Flytta toppen av enheten försiktigt inom punkten för att hitta det högsta värdet (varken ändra trycket eller förlora kontakt med huden under pågående arbete). Ditt högsta värde är rätt värde. Håll samma tryck på varje punkt som du gjorde från början i kalibreringsprocessen. Tryck den så att spetsen precis dras in helt.

Varje person har sin egen hud typ. Därför är kalibreringen nödvändig. Under kalibreringssteget bestäms ditt hudmotstånd. Om du inte kalibrerar ordentligt eller inte använder samma tryck på andra punkter kommer dina avläsningar att vara inkonsekventa.

Se handledning i appen eller läs snabbstartguiden, som guidar dig genom de enkla stegen. Se till att du läser Vitastiq-manualerna. De ger en detaljerad beskrivning av varje steg. För mer information, maila oss på support@nordic58.se

Användningsfrekvensen beror på dina personliga behov, men flera gånger per vecka skulle troligtvis ge dig en bättre allmän bild om din vitamin- och mineralutveckling.

Varje tillstånd påverkar personens vitamin- och mineralstatus. Tid på dygnet, fysisk aktivitet, matintag, stressnivå etc. Eftersom Vitastiq inte är en medicinsk enhet, men en vitaminavläsare som visar en generell trend för en persons vitaminsnivåer, rekommenderar vi att användarna inte litar på endast en omgång av avläsningar. Det är därför vi rekommenderar att man använder Vitastiq under flera veckor, samma tid på dygnet, under samma förutsättningar för att få den allmänna trenden av vitamin- och mineralstatus.

Kroppen behöver varje enskilt näringsämne i olika mängder för att kunna fungera ordentligt. Vitastiq-appen ger specifik information om rekommenderade nivåer av särskilda vitaminer och mineraler.

Öppna Vitastiq-appen > gå till Tutorials > vitamins and minerals > här hittar du information om var och en av de 26 vitaminer och mineraler som Vitastiq läser av.

Vitaminer är organiska ämnen, vilket innebär att de erhålls från levande organismer: djur, växter eller ämnen som en gång levde. Mineraler är, till skillnad från vitaminer, oorganiska ämnen. Alla vitaminer identifieras som viktiga näringsämnen: kroppen kan inte producera dem så de måste erhållas genom kost. Mineraler identifieras på liknande sätt som viktiga näringsämnen. Vitaminer och mineraler är lika viktiga för kroppens hälsosamma funktion. Till skillnad från mineraler förstörs vitaminer lätt genom värme, ljus, lång lagring, matlagning och andra livsmedelsberedningar.

Vitastiq hjälper dig att följa den allmänna trenden på de 26 viktigaste vitaminer och mineraler:

 • Biotin
 • Kalcium
 • Krom
 • Koenzym Q10
 • Koppar
 • Folsyra (B9)
 • Glukosamin
 • Jod
 • Järn
 • Magnesium
 • Mangan
 • Omega 3-6 fettsyror
 • Kalium
 • Selen
 • Natrium
 • Vitamin A
 • Vitamin B1
 • Vitamin B12
 • Vitamin B2
 • Vitamin B3
 • Vitamin B5
 • Vitamin B6
 • Vitamin C
 • Vitamin D
 • Vitamin E
 • Zink

Nej Vitastiq är inte en medicinsk enhet. Den kan inte förhindra, behandla eller bota några medicinska problem inte heller kan den diagnostisera ett medicinskt tillstånd. Precis som vilken annan modern anordning som helst, hjälper den dig att följa din dagliga livsstil och träningsaktiviteter.

Vitastiq informerar dig om din allmänna vitamin- och mineralutveckling. Du bör tolka avläsningarna enbart som en indikator på din allmänna vitaminutveckling. Vitastiq behöver användas några gånger i veckan i flera veckor för att få några medelvärden som indikerar den allmänna vitaminutvecklingen.

Ja, flera personer kan använda Vitastiq. Du kan använda avsnittet PROFIL i Vitastiq-appen för att skapa flera profiler.

Vitastiq 2 är dock självmätande anordningar och är endast avsedda för personlig användning (ingen annan borde röra vid Vitastiq-pennan medan du använder den för att få vitamin- och mineralavläsningarna).

Med Vitastiq Familj kan du ta läsning av dina familjemedlemmar eller andra personer, tack vare till den extra sonden som följer med Vitastiq-pennan.

Ja, Vitastiq kan användas på flera olika smartphones efter installationen av Vitastiq-appen.

Alla Vitastiq-produkter är kompatibla med Android-smartphones eller -tabeller och iOS iPhones eller iPads. Vitastiq fungerar inte med Windows-enheter och Mac-datorer.

Android-enheter måste ha OS-version 4.3 eller senare. iOS-enheter måste ha OS-version 9.0 eller senare.

*Endast enheter som stöder Bluetooth 4.0 eller senare (BLE 4.0) kan ansluta till Vitastiq 2 och Vitastiq Family.

Vitastiq ska inte demonteras på grund av den potentiella elektriska risken. Demontering kommer att leda till att garantin inte gäller.

Vitastiq innehåller ett litiumbatteri som inte kan bytas ut.

Vitastiq använder standard EU-garantiperiod om två år. Det finns ingen ytterligare garanti.

Vitastiq 2 är en produkt för egen användning, vilket innebär att en person behöver använda den självständigt

Vitastiq Familj tillåter dig att ta andras läsningar. Läs mer om Vitastiq Familj.

Rengör produkten med en fuktig trasa. Använd inte tvättmedel och håll Vitastiq borta från direktkontakt med vatten eller värmekällor. Sådan kontakt kommer irreversibelt att skada elektroderna.

Det är säkert att använda Vitastiq under graviditet och amning. Men läsningarna kan vara lite mindre exakta i vissa fall.

Vitastiq kan användas av folk i alla åldrar. Vitastiq är dock en självmätande produkt avsedd för självständig användning, och små barn kanske inte kan utföra mätning på rätt sätt.

Håll Vitastiq som du skulle hålla en penna. Tryck försiktigt på Vitastiq-pennan mot mätpunkten på din kropp. Spetsen ska dra in helt. Håll Vitastiq-pennan i upprätt läge. Cirka 10 sekunder krävs för varje mätpunkt. För mer detaljerade instruktioner, läs Vitastiq-handledningarna.

Vitastiq kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte tvättmedel och håll bort Vitastiq från direktkontakt med vatten eller värmekällor. Sådan kontakt kommer irreversibelt att skada elektroderna. Du kan förvara Vitastiq i asken där den kom och behåll den på ett svalt, torrt ställe.

Enheten kan inte demonteras. Vitastiq innehåller ett batteri och bör slängas på rätt sätt.

Om appen inte fungerar ordentligt, kontakta oss på support@nordic58.se. Skicka in dina problem så vi kan föreslå en lösning.

För att börja använda Vitastiq måste du ladda ner gratis Vitastiq-appen från Vitastiq hemsidan eller besöka App Store för iOS-enheter och Google Play-butik för Android-enheter. När den används utan Vitastiq-pennan, erbjuder appen en guidning, information om vitaminer och mineraler och introduktion. Mer information finns på vitastiq.com.

Nivåerna av vattenlösliga vitaminer och mineraler kan förändras dagligen. Det är dock också möjligt att din referenspunkt eller en akupunkturpunkt inte träffades korrekt. Det är viktigt att lära sig att hitta varje mätpunkt korrekt. Håll din Vitastiq penna upprätt och tryck på spetsen på mätpunkten vertikalt. Flytta spetsen försiktigt för att bestämma rätt position för mätpunkten.

Samtidigt är vår rekommendation att använda Vitastiq ungefär samma tid på dagen varje gång (till exempel mellan måltider före fysisk aktivitet före eller efter arbete ...) eftersom avläsningarna kan påverkas av olika faktorer, såsom matintag, träningsaktiviteter, stress etc. Med andra ord förändras vitamin- och mineralnivåerna i kroppen hela tiden. En annan faktor är hur de löser sig inuti kroppen.

Om du tycker att läsningen av ett visst vitamin eller mineral är felaktigt, kan du försöka igen. Helt enkelt gå tillbaka till det vitamin eller mineral i appen och tryck på den.

När du har valt Hem i det övre högra hörnet på översiktsskärmen kan du inte upprepa läsningarna från den sessionen.

Vitastiq app sparar alla dina avläsningar.

Ja, Vitastiq programvara ger dig möjlighet att skicka dina avläsningar via e-post, och du kan vidarebefordra din rapport till valfri e-postadress.

Du kan skicka dina tidigare redningar från avsnittet Historia, eller direkt efter att ha läst avläsningarna från sammanfattningssidan.

Du kan också skicka dina läsningar från användarwebbportalen My.Vitastiq.com. I min övre vänstra meny hittar du alla dina läsningar och du kan söka efter Profilnamn.

Vi värdesätter och respekterar din integritet. Din personliga information kommer inte att delas med en tredje part eller användas för andra ändamål än korrekt bevarande av Vitastiq-appen.

Vid oregelbundna avläsningar bör du upprepa kalibreringssteget för att se till att du har bestämt referenspunkten korrekt. Om dina resultat fortfarande är oregelbundna, kontakta oss på support@nordic58.se och vi skickar ytterligare tips till dig.

För närvarande erbjuder Vitastiq-appen inte ett sådant alternativ.

Vitastiq är en produkt som kräver en viss inlärningsprocess. I början kommer avläsningarna att ta längre tid (ca 5 min för 10 vitaminer), men med frekvent användning kommer den tid som krävs att bli kortare.

Om du använder Vitastiq 2 eller Vitastiq Family (ansluten till din smartphone via Bluetooth), kommer Vitastiq att sluta när du tar det inkommande samtalet. När samtalet slutar kan du fortsätta använda din Vitastiq.

Ja. Appen erbjuder ett alternativ att skapa en mall med vitaminer och mineraler (av de 26 på listan) du vill spåra.

Öppna Vitastiq-appen> gå till Mall-sektionen> välj Lägg till ny> välj vitaminer och mineraler> ange mallnamnet> välj Spara> välj din nyskapade mall från mallistan om du vill använda den.

Du kan också skapa och redigera dina mallar i användarwebbportalen My.Vitastiq.com. När du loggar in (med samma konto som i Vitastiq-appen), hittar du avsnittet Mallar i övre vänstra menyn.

Blodtypen är inte viktig för dina avläsningar. Du kan hoppa över det fältet.

Vid kalibrering måste Vitastiq vara i kontinuerlig kontakt med huden i ungefär 12 sekunder medan du flyttar spetsen på pennan längs tummen (som visas på skärmen).

Varje person har sin egen hudtyp. Därför är kalibreringen nödvändig. Under kalibreringssteget bestäms ditt hudmotstånd. Om du inte kalibrerar ordentligt eller inte använder samma tryck på andra punkter kommer dina avläsningar att vara inkonsekventa.

Nästa mätpunkt kan ställas in på AUTO eller MANUAL. I manuellt läge måste du trycka på vitamin- eller mineralstången för att komma till nästa mätpunkt, medan i automatiskt läge går det automatiskt till nästa mätpunkt. Se till att du kontrollerar inställningarna i din Vitastiq-app.

Om den är inställd på autoläge och fortfarande inte leder till nästa punkt, försök att starta om Vitastiq-appen. Logga ut och logga in igen till appen.

 • Håll inte smarttelefonen i handen. Din telefon ska inte vara i kontakt med din hud medan du använder Vitastiq.
 • Ladda inte din smartphone när du använder Vitastiq.
 • Använd inte Vitastiq på en metallyta eftersom detta kan störa elektriska ledningsförmåga

Inga bekymmer, din QR-kod blev knuten till din e-postadress i våra system när du beställde. Klicka bara Här, skriv in den e-postadress du använde vid köp av din Vitastiq och du kommer att få din QR-kod i din inkorg.

Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta oss på support@nordic58.se

Registrerings QR-koden du fått på ett bifogat kort eller via e-post är ett identifikationsnummer för din Vitastiq. För att hålla dina avläsningar och profildata på våra molnservrar säkra, och för att ge dig det bästa rådet i enlighet med landets föreskrifter, behöver Vitastiq länka din QR-kod till ditt konto och din enhet. På Vitastiq tar vi säkerhet på allvar och skyddar dina personuppgifter. Registrering kan också ge dig fördelar under våra lokala kampanjer.

Vitastiq-programmet gjordes ursprungligen för Vitastiq 1: a upplagan (med en ljudkabel) för att fungera med Android OS 4.0 och iOS 6.0. Med de nya app uppgraderingarna fungerar Vitastiq med Android-enheter som arbetar på OS version 4.3 eller senare, och med iPhones och iPads med iOS version 9.0 eller nyare.

Kontrollera om din smartphone stöder Bluetooth 4.0 för Vitastiq 2 och Vitastiq Family.

Kontrollera operativsystemets kompatibilitet innan du beställer.

Låt oss veta om du har fler frågor angående detta problem.

Om din hud är väldigt torr, är dess motstånd mycket hög, vilket betyder att ledningsförmågan är mycket låg och Vitastiq kan inte slutföra den elektriska kretsen. Det verkar som om din Vitastiq-penna förlorar kontakten eftersom indikatorn på skärmen är instabil och ljuset flimrar medan du är i kontakt med huden.

För att öka hudens ledningsförmåga (och minska motståndet), håll det fuktigt - dämpa spetsen av Vitastiq-pennan med en våt bomullsplatta innan du kalibrerar och innan du rör vid varje akupunkturpunkt (som visas i videoprocedurerna).

Om appen fortsätter att visa meddelandet: Ta bort Vitastiq-pennan från din hud för att fortsätta, medan spetsen inte rör din hud, sluta processen, logga ut och logga in igen till appen.

För att återställa din Vitastiq: Anslut den med den medföljande USB-kabeln till en laddare (till strömkällan) och vänta tills LED-lampan slås på och börjar blinka. Koppla sedan ur laddaren, aktivera den och koppla den med telefonen.

Tryck på spetsen på Vitastiq-pennan för att aktivera den. Den blå LED-lampan börjar blinka. Om lampan inte tänds, vänligen återställ din Vitastiq.

För att koppla din aktiva Vitastiq med din telefon måste Bluetooth på din telefon vara påslagen.

Den blå LED lyser automatiskt efter 1 minuters inaktivitet.

Vitastiq2 passar till en iPhone via Vitastiq app (inte via telefoninställningarna).

Aktivera först din Vitastiq - tryck på spetsen för att få den blå lysdioden att blinka.

Öppna Vitastiq-appen, gå till Inställningar> Välj Vitastiq. Om aktiv, kommer din Vitastiq att listas. När du trycker på den visas den blå markeringen.

Vitastiq Familj består av Vitastiq 2 (Vitastiq penna) och en ytterligare sond. Sonden innehåller inte ett batteri och det behöver inte laddas.

Batteriet inuti Vitastiq 2 är Litium-Ion, som är laddningsbart.

Använd endast den medföljande USB-kabeln när du laddar din Vitastiq-enhet. Anslut ledarens autio ände till Vitastiq-pennan, och andra, sluta till en laddare (till strömkällan).

Batteriets livslängd varierar beroende på hur du använder enheten. Vitastiq-batteriet är konstruerat för att behålla upp till 80% av sin ursprungliga kapacitet vid 500 kompletta laddningscykler.

Vitastiq behöver laddas och laddas en gång i 3 till 6 månaders intervall för att bibehålla en bra batteriladdning och förhindra överladdning.

Specifikationer:

Standard laddning: Laddningstid ca 5,0h
Snabbladdning: Laddningstid ca 2,5h
Standard laddspänning: 4.2 V
Standard laddström: 0,375 A

Böj inte eller skada kabeln. Detta kan orsaka elektrisk stöt eller brand. Rör inte nätsladden med våta händer eller dra ur laddaren genom att dra i kabeln. Detta kan orsaka elektriska stötar. Batteriet har en inbyggd skyddskrets.

Att slänga något batteri direkt i papperskorgen är farligt för miljön och för dem som bor i den. Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte produkten tillsammans med ditt hushållsavfall. En överkorsad soptunna anger att batteriet inte ska placeras i hushållsavfallet. Istället ska det överlämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av batterier. Följ dina lokala föreskrifter för korrekt bortskaffande av använda Li-Ion och Li-Metal batterier eller enheter.

Varningar

Lithiumbatteri inuti produkten. Produkten får inte kastas i eld eller utsättas för mycket värme. Krossa inte, punktera eller förbränn produkten. Demontera inte produkten. Demontera aldrig cellerna eller batterierna. Byte av batteri ska endast utföras av leverantören och aldrig av användaren.

Försiktighetsåtgärder

Ladda inte Vitastiq 2 när temperaturen är under 0° C eller över 40° C (Celsius). Undvik mekanisk eller elektrisk skada på produkten. Förvara i torr miljö vid rumstemperatur (20-25° C). Förvaras bort från värme, undvik långvarig sol exponering.

support@nordic58.se

+46 736 22 98 00