Nordic58_logo
FÅ KONTROL PÅ DINA
VITAMIN & MINERALVÄRDEN

Elektro Akupunktur

Doktor Reinhard Voll | 1909 - 1989 Doktor Reinhard Voll | 1909 - 1989

I slutet av 1940-talet började doktor Reinhard Voll, en tysk läkare och ingenjör, undersöka och bevisa en innovativ testmetod som nu kallas EAV (Elektro Akupunktur enligt Voll).

Denna metod dokumenterades och bevisades i över ett decennium av sjukhusstudier i Tyskland och används idag i hela Europa av över 25000 läkare. I Förenta Staterna växer den för närvarande i acceptans, särskilt av läkare som specialiserat sig på "tekniker och discipliner för alternativa, holistiska och biologiska mediciner".

EVA erbjuder en snabb, icke-invasiv screening-metod för bestämning av hälsobalanser. Det är en "energisk" bedömning av individen. Och medan alla organ, körtlar och komplexa system i kroppen är fysiska och kemiska i naturen finns det också en osynlig komponent till dem och detta kallas det energiska systemet.

Vilka vitaminer & mineral vi mäter

1. BIOTIN
2. VITAMIN C
3. MAGNESIUM
4. VITAMIN B-1
5. VITAMIN 8-2
6. ZINK
7. SELEN
8. VITAMIN 8-6
9. VITAMIN E
10. FOLSYRA

1. KROM
2. VITAMIN A
3. GLUKOSAMIN
4. VITAMIN 8-12
5. MANGAN
6. VITAMIN 8-3
7. OMEGA 3-6
8. VITAMIN 8-5
9. VITAMIN D
10. KALCIUM

1. KALIUM
2. NATRIUM


Fler punkter på kroppen:

JOD
COENZYME Q10
JÄRN
KOPPAR

Direkt via vår mät rapport få råd om vilka kost-tillskott som behövs eller förslag på vilka livsmedel som innehåller de ämnen kroppen saknar.
Tips inför mätning
  • Tvätta områdena du vill mäta

  • Tag av dig smycken, klockor och liknande
  • För att få så rättvis mätresultat som möjligt, gör dina mätningar under samma förutsättningar för kroppen. T.ex. sömn/mat/träning/stress

support@nordic58.se

+46 736 20 09 78